Skip to content Skip to footer

Hrubá stavba zahájena

Po přípravných činnostech jsme v květnu na plno zahájili práce na hrubé stavbě. Do konce července byly dokončeny základové konstrukce a opěrné zdivo, které stabilizovalo svah. V tomto období bylo provedeno také veškeré nosné zdivo suterénu, monolitické stropní konstrukce stopu nad suterénem a schodiště. A právě teď v půli prázdnin provádíme práce na nosném zdivu prvního podlaží.