Skip to content Skip to footer

Zahajujeme terénní práce na okolí

Letošní jarní počasí přálo terénním a zahradním úpravám okolí stavby – terén před domem je finálně upraven, byla provedena výsadba prvních 5 vzrostlých stromů a brzy vyklíčí zasetá tráva. V řádu týdnů, jakmile EG.D a.s. odstraní sloupy s rozvody elektřiny, budeme moci pokračovat úpravou erénu, výsadbou stromů i setím trávy v místě současného vedení vysokého napětí, kde to nyní z bezpečnostních důvodů nebylo možné.

Změny se dotknou i zastávky MHD před vstupem do objektu – její poškozená a propadlá stávající dlažba bude současně s přístupovým chodníkem k domu opravena – nově předlážděna.

Po dokončení venkovního parkoviště bude i plocha ve dvoře objektu zazeleněna – budeme vysazovat množství vzrostlejších stromů, které zpříjemní bydlení v domě a zároveň opticky i fakticky vymezí prostor u domu. Zeleň bude ve dvorní části koncipována nikoliv pouze jako doplňkové stromořadí podél chodníku vedoucího k zadnímu vstupu do objektu, ale také jako zeleň clonící. Současně vytvoří různými přírodními prvky téměř souvislou zelenou přírodní plochu a vznikne tak lokální biotop.